İletişim

Tek Kesiden Kapalı Akciğer Ameliyatı Nedir?

Tek kesiden akciğer ameliyatı

 

Dünyada akciğer ameliyatlarının en modern ve ileri yöntemi olan tek kesi akciğer ameliyatı yöntemi ile sadece 1-2 cm’lik bir kesi (veya delik) den her türlü ameliyatı, aynı tedavi etkinliği ve aynı başarı ile gerçekleştirebiliyoruz. Bu yöntemin en büyük avantajı, hastanın ameliyattan sonra çok çok az ağrı duyması ve çok hızla iyileşebilmesidir.

Bu yöntemden önce var olan ve halen çoğu merkezin yaptığı açık ameliyatlara göre tek kesiden kapalı akciğer ameliyatı yönteminin üstünlüğü oldukça açıktır. Uluslararası pek çok saygın dergide yayımlanan çalışmalarla ve onbinlerce hasta üzerinde yapılan gözlemlerle kanıtlanmıştır.

 

 

Tek kesiden kapalı akciğer ameliyatı nasıl yapılır?

 

Tek delikten akciğer ameliyatı

 

Tek kesiden akciğer ameliyatı hazırlığı standart akciğer ameliyatı gibi yapıldıktan sonra, hastanın koltukaltı bölümünden yapılacak ameliyatın büyüklüğüne göre 2 cm ile 5 cm arası bir kesi yapılır. Buradan göğüs boşluğu içine önce video sistemine bağlı endokamera ve sonrasında kullanılacak cerrahi el aletleri sokulur. Cerrah tüm ameliyatı, monitörden bakarak, bu tek kesiden içeriye yerleştirdiği cerrahi aletler ile gerçekleştirir. Ameliyat bitiminde bu kesiden göğüs tüpü yerleştirilir ve kalan insizyon kapatılır.

 

Tek kesiden kapalı akciğer ameliyatı diğer ameliyat yöntemlerine göre başarılı mıdır?

 

Akciğer kanserinin kapalı ameliyatı nasıl yapılır?

 

Tek kesiden akciğer ameliyatı bu konuda deneyimli cerrahlar tarafından yapıldığında, açık ameliyat ile yapılması gereken her işlem, aynı etkinlik ve güvenlikte, kanser cerrahisi prensiplerine de tamamı ile uyularak gerçekleştirilir. Bu anlamda açık ameliyat ile kapalı ameliyat arasında başarı farkı bulunmamaktadır. Fakat 25-30 cm kesi ve kaburgaların açılmasına göre çok küçük tek bir kesi yapıldığından, hasta için çok daha kolay ve konforludur. Açık ameliyata göre;

 • daha az ağrı,

 • daha kısa hastanede yatma,

 • daha erken normal hayata dönüş ve

 • daha kozmetik olması gibi birçok avantajları vardır.

Bu avantajlar olduğu dünyada bilimsel bir çok,  kontrollü ve karşılaştırmalı çalışmalar ile ispatlanmıştır. 3 veya 4 kesiden yapılan klasik kapalı ameliyata göre de daha az da olsa, benzer  avantajları olduğu gösterilmiştir.

 

Tek kesiden kapalı akciğer ameliyatı kaç yıldır kullanılmaktadır?

 
Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdal Okur

 

Tek kesiden kapalı akciğer ameliyatı dünyada yaklaşık 18 yıldır kullanılmaktadır. İlk yıllarda küçük akciğer cerrahi işlemleri yapılır iken sonraki yıllarda, akciğer kanser ameliyatları dahil, daha komplike akciğer ameliyatları da yapılmaya başlanmıştır. Günümüzde ileri ve komplike akciğer rezeksiyonları dahil hemen tüm akciğer ameliyatları bu konuda deneyimli merkezlerde, tek kesi yöntemi ile de yapılabilmektedir.

 

Tek kesiden akciğer ameliyatı Türkiye’de ne kadar zamandır uygulanmaktadır?

Ülkemizde de tek kesi kapalı yöntem akciğer ameliyatı yaklaşık 15 yıldır çok sınırlı sayıda merkezde yapılmaktadır.  Acıbadem Göğüs Cerrahisi Kliniği bu konuda Türkiye’de öncülük eden merkezlerin başında gelmektedir.

 

Tek kesiden akciğer ameliyatı hangi hastalıkların ameliyatlarında kullanılır?

Tek Port Vats

Tek kesi yöntemi ile kapalı akciğer ameliyatı, yapan merkez ve cerrahi ekibin beceri ve deneyimine de bağlı olarak,  komplike kanser cerrahisi dahil hemen tüm akciğer cerrahi hastalıklarının tedavisinde kullanılabilmektedir. Öncelikle hastanın güvenliği ve ameliyatın cerrahi prensiplere uygun ve etkin şekilde yapılması önemlidir.

 

Kapalı- VATS Yöntemi akciğer kanseri ameliyatlarında Türkiye’de ilk kez Prof. Dr. Erdal Okur'un da yer aldığı ekip tarafından kullanılmaya başlanmış ve bu ameliyatlarla ilgili ilk çalışma aşağıdaki makalede yayınlanmıştır. Bu anlamda Prof. Dr. Erdal Okur ve ekibi Türkiye’de akciğer kanseri ameliyatlarının kapalı yöntemle tedavi edilmesine öncülük etmiştir.

Prof. Dr. Erdal OKUR

Prof. Dr. Erdal OKUR

  Sohbete Başla
  1
  Scan the code
  Randevu işlemlerinizi Whatsapp üzerinden bildirebilirsiniz.