Nefes borusu (trakea) cerrahisi

Trakea gırtlağımızdan, akciğerlerimizin bronşlarına kadar uzanan, yaklaşık 12 cm boyunda, yaklaşık 2 cm çapında, kıkırdaklardan oluşan bir borudur. Görevi, ağızdan alınan havanın akciğerlere ulaştırılmasını sağlamaktır. Trakea hastalıkları nadirdir ve temel olarak 2 tiptir;
Uzun süreli solunum makinesine bağlı kalan bazı hastalarda trakeaya yerleştirilmiş olan tüpün basısına bağlı olarak, daha sonraki süreçte, trakea da daralma (striktür) gelişebilir. Genelde %75 ten fazla miktarda bir daralma söz konusu ise, hastada nefes darlığı gelişir. Bu durum ilerleyip hastanın nefes yolunun tamamen tıkayabileceğinden oldukça tehlikeli bir durumdur. Trakea da bu şekilde bir darlık olduğunda, öncelikle darlığı yerini ve boyutunu tespit etmek amacı ile tanısal incelemeler (tomografi veya bronkoskopi) yapılır. Daha sonra ise daralmış olan kısmı cerrahi olarak çıkartıp hava yolunun tekrar açılmasını sağlanmalıdır.

Bir diğer trakea hastalığı ise iyi veya kötü huylu tümörlerdir. Nadir görülen trakea tümörlerinde, tümör iyi yada kötü huylu olsun, nefes yolunun tıkanması riski olduğundan, zaman kaybetmeden cerrahi tedavi ile tümörün çıkarılması gereklidir (bakınız ameliyat türleri- trakea cerrahisi)