Mediasten kitle ve kistleri

Mediasten olarak tanımladığımız bölge göğüs kafesi içinde, ortada ve  2 akciğerin arasındaki bölgedir.  Kalp, nefes borusu, yemek borusu, timus, kalpten çıkan büyük damarlar, vb. diğer bazı organlar ile lenf bezleri bu bölgede yer alır. Bu bölgede bulunan yapılardan,  içi sıvı dolu (kistik) veya sert (solid) oluşumlar gelişebilir veya bu bölgedeki lenf nodlarında bir hastalığın belirtisi olarak büyüme meydana gelebilir.

Mediastendeki  lenf bezlerini büyüten hastalıklar, lenfoma (lenf kanseri), tüberküloz olabilir yada komşu  organ kanserlerine bağlı mediasten lenf bezi büyümesi görülebilir. Bu gibi durumlarda yapılması gereken bu lenf bezlerinden örnek (biyopsi) alınmasıdır (bakınız ameliyat tipleri mediastinoskopi-mediastinotomi).

Mediasten ön kısımda yer alan timus bezi dediğimiz organdan kaynaklanan tümörler ( timoma veya timik kanser) en sık görünen oluşumlardır. Mediastenin arka kısmında ise erişkinde ve çocuklarda, sinir hücreleri (nörojenik) kaynaklı tümörler görülür.

Mediasten bölgesinde bunuların dışında birçok farklı patolojide tümöral oluşum veya kistler  bulunabilir ve genelde hem tam tanı koyabilmek hem de tedavi amacı ile bunların çıkarılması gereklidir.

Mediasten bölgesinde de yapılacak olan ameliyatların çok büyük kısmı, endoskopik yolla (videotorakoskopi-VATS) yapılabilir.