Doğuştan (konjenital) göğüs şekil bozuklukları


Göğüs ön kısmının genelde doğuştan başlayan, sonrasında da zamanla artan şekil bozukluklarına 300-400 doğumda bir rastlanır. Göğüs ön kısmının dışarı çıkık olması pektus karinatum denir ve en sık görülen şekildir.   Göğüs ön kısmının içeri çökük olmasına  pektus excavatum  denilir.. Diğer göğüs şekil bozuklukları daha nadir görülür. Dışarıya çıkık göğüs, hasta için sadece kozmetik bir sorundur tıbbi bir önemi yoktur.  Göğüs ön kısmının  içeri çökük olduğu pektus ekxkavatus (kunduracı göğsü) varlığında eğer deformite şiddetli ise içeri göçük olan kısım akciğer ve kalbe baskı oluşturuyor ise tıbbi öneme sahiptir ve tedavi edilmelidir.Çünkü bu organlara yapılan baskı  bu organların işlevlerini bozabilir. Göğüs deformitelerinin bir diğer yönü, hastada, özellikle ergenlik yaştaki çocuklarda psikolojik sorunlara yol açabilmesidir. Böyle göğüs şekil bozukluğu olan çocuk yada ergenler, toplum içinde deformitelerinin görülebileceği, spor veya deniz kenarı gibi ortamlarda rahatsızlık duyabilir. Gerek kozmetik gerekse kalp ve akciğere bası olması durumunda, ameliyat endikasyonu vardır. Ameliyat için çocukluk ve ergenlik başlangıcı yaşları (10-15 yaş) en  uygundur.


Pektus ameliyatları günümüzde klasik açık yöntemin yanında, minimal girişimli yöntem dediğimiz endoskopik metal bar yerleştirilmesi şeklinde de yapılabilmektedir (Bakınız pektus ameliyatları)