Akciğer’e Metastaz
(başka tümörlerin akciğere sıçraması)

Vücudumuzun herhangi bir organında bulunan kanser, bazen akciğerlere sıçrama (metastaz) yapabilir. Akciğerlerimiz en sık sıçrama yapılan organımızdır. Belirli bazı şartlar altında, akciğerdeki bu metastazların ameliyat ile çıkartılması hastanın tedavisine çok olumlu katkılar sağlayacaktır. Bu kriterler;

– Vücuttaki asıl tümör ün ameliyatla çıkarılmış olması veya diğer tedavilerle kontrol altında olması

– Vücutta akciğer dışında başka herhangi bir organda metastaz bulunmaması yani sadeve akciğerde bir veya birden çok metyastaz olması

– Akciğer(ler)deki tüm metastazların ameliyat ile çıkarılabilir olması, yani metastazların çıkarılamayacak hayati organları tutmuş olmaması

– Hastanın solunum kapasitesinin ve permormansının bu ameliyat için yeterli olması.

Ülkemizden bizim yaptığımız bir araştırmaya (http://toraks.dergisi.org/text.php3?id=211) ve dünyadan da bir çok çalışmaya göre, akciğere metastazı olan hastaların ameliyat ile ömürlerinin önemli miktarda uzadığı ve hatta tam şifa olabildikleri gösterilmiştir.