Akciğerde iyi huylu kitle

Akciğerde görülen tümörlerin daha büyük kısmı kötü huylu (kanser)  olsa da, bazen iyi huylu (selim) tümörler de görülebilir. Bu tümörlerin de büyük kısmını, ya tam tanısını koymak ya da tanısı bilinse de büyüyüp sorun yaratmalarını önlemek  (örneğin nefes yollarını tıkayabilirler) amacı ile ameliyat ile çıkarmak gerekebilir. İyi huylu tümörler daha genç yaşlarda görülür.

Bazı tümörleri iyi huylu sınıflamasına dahil etsek de, aslında çok yavaş büyüyen ve kötü huy özelliği de taşıyan  (karsinoid) tümörler olabilir. Bu tümörlerinde mutlaka ameliyat ile çıkarılmaları gereklidir. Bazen akciğerde, sınırlı ve  enfeksiyonlara bağlı (normal enfeksiyon veya tüberküloz-verem enfeksiyonu) lezyonlar da tümör gibi görülebilir.

Normalde ameliyatın gerekmediği bu gibi durumlarda,  bu lezyonları kanserden ayırt etmek amacı ile ameliyatla çıkartmak gerekebilir. Ameliyat ile tam tedavi sağlanmış olur.