Akciğer Zarı (Plevra ) Hastalıkları

Akciğerlerin, plevra dediğimiz 2 kat zarı vardır. Viseral plevra, akciğerin dış yüzeyini örter iken diğeri (paryetal plevra) kaburgaların (veya göğüs kafesinin) iç yüzeyini örter. Bu 2 zar arasında plevral boşluk dediğimiz alan vardır ve  normalde çok az miktarda sıvı içerir. Bu sıvı nefes alıp vermede akciğerin hareketliliğine fayda sağlar.

Sadece akciğerlerin değil daha bir çok organın (kalp, böbrek, karaciğer, vs) hastalıklarında akciğer zarları arasında sıvı toplanabilir ki buna halk arasında akciğerde su toplanması denir (plevral efüzyon). Bu sıvı miktarı 2-3 litre ye kadar çıkabilir. Sıvı toplanması akciğere baskı yaparak, akciğerin genişlemesine ve havalanmasına  engel olup hastada nefes darlığı yapar.

Akciğer zarında sıvı toplanmasının çok önemli diğer bir nedeni ise akciğer yada diğer bazı organların (meme, lenf sistemi vs) kötü huylu hastalıklarında yani kanserinde, kötü huylu (malign) sıvı toplanmasıdır. Hastada ciddi nefes darlığı yapan bu durmun tedavisi zor olabilir ve kanser hastalarının hayat kaliteleri çok bozulur. Gerek kötü huylu hastalıklarda gerek ise diğer tedavilerle düzelmeyen iyi huylu bazı hastalıklarda, plevrada yoğun sıvı toplandığı zaman cerrahi müdahale ile bu sıvının boşaltılması (drene edilmesi) gerekir. Bu amaçla plevra boşluğuna, değişik çaplarda kateter veya drenler yerleştirilmesi gerekir. Malign (kötü huylu) bir efüzyon varlığında, çok inatçı sıvı toplanmaları olabilir ve bunların tedavisi gerçekten zordur. Bu gibi durumlarda, tedavi için kapalı ameliyat, yani endoskopik yöntemler ile akciğer zarı soyulabilir ve/veya akciğer zarlarını yapıştırma işlemi (plerödez) yapılabilir.