Akciğer nodül- leke

Akciğer filminde veya tomografisinde, akciğerde bir çok nedene bağlı, büyüklüğü 3 cm den küçük, nodül (leke) dediğmiz oluşumlar görülebilir. Milimetrik boyutta olan nodüller toplumun % 10 gibi bir kısmında görülebilir ve büyük oranda önemli bir hastalık nedeniyle oluşmamışlardır. Bu grup sadeve belli aralıklarla izlenmelidir. Fakat daha büyük (8-30 mm) nodüllerin nedeni bir çok hastada iyi huylu nedenler (enfeksiyon, eski izler ) olabileceği gibi kötü huylu bir tümörün ilk aşaması da  olabilir.

Genelde genç veya sigara içmeyenkişilerde iyi huylu nedenler çok daha sık iken, orta-ileri yaşta ve özellikle uzun süre sigara içenlerde bu nodüllerin kötü huylu olma ihtimali kuvvetlenir. Nodüllerin radyolojik, özellikle tomografideki görüntüleri, bizlere bu nodüllerin  iyi veya kötü huylu olup olmadığı hakkında fikir verebilir. 8 mm’ den büyük nodüllerde PET-BT dediğimiz kanser tarama-ayırt etme yöntemi nodülün kötü huylu olup olmadığını ayırt etmede bize yol gösterir.

Hastanın yaşı, sigara içip içmediği, tomografi ve PET-BT sonucuna göre bu nodüller ya belli aralıklarla takip edilirler veya uygun olan nodüllerde dışarıdan iğne ile biyopsi yapılabilir. Ama kötü huylu olma ihtimali daha yüksek olanlarda ise, bu nodüllerin ameliyat ile çıkarılmaları gerekir. Bu safhada yakalanan kötü huylu tümörlerin, ameliyat ile çıkarılmaları halinde, tedavi şansları çok çok yüksektir.